X Racer


Ако случайно се доверите на вашите рефлекси, демонстрирайте го така! В играта управлявате космически кораб, който върви бързо и летите ниско. Постарайте се да не удряте структури в града. По същия начин можете да се блъснете в сини кръгове, които ви дават повече фокуси в играта. Състезавайте се със себе си и спътника си едновременно. Поиграйте с X Racer!