Family Road Trip


Огромна група американци избраха да пътуват до различни народи по света. Всеки светец ще изисква своите неща за това. Вие в играта Family Road Trip ще им помогнете с тази екскурзия. Пред вас на екрана ще има стая, в която ще се разпръсне асортимент от неща. Табло със символи на символи ще се покаже като допълнителна мисъл. Обратно на всеки един от тях ще бъде забележима конкретна статия. Трябва да го откриете в стаята и да го преместите в клетката, от която се нуждаете. Впоследствие ще помогнете на цялото семейство да се съберат в този излет.