Crossy Miner


Последователно, с изключение на събота и неделя, багерът стана в началото на деня и отиде да работи в мината. Нямаше нужда да използва обществено превозно средство, тъй като работата му беше умерено близо и скъпа. Достатъчно беше да прекоси ничия земя. Както и да е, в момента всичко се е променило в Crossy Miner. Те избраха да насърчават ничия земя и прокараха през нея няколко пътеки от пътя, пешеходни пътеки за хора пеша, железопътна линия за влакове и др. След екскурзия копачът отиде на работа и спря в безпорядък пред вечен поток на различни превозни средства и лица. Помогнете на легендата в Crossy Miner да победи всички препятствия и да не бъде смачкан или разбит.