Who Was Who


Всеки един от вас и аз бяхме минимални на младини. Днес трябва да представим на вашето внимание игра-гатанка, в която трябва да разберете на какво приличаше един възрастен, когато сте били близо до нищо. На екрана ще се покаже бойно поле, ограничено разделено на две секции. Отляво ще видите снимки на младежи, а отдясно на възрастни. Трябва да проучите снимките като цяло. Трябва да наблюдавате снимки на млад и възрастен, които са сравнителни и имат прилики. В момента изберете двете снимки с мишката. Ако отговорът ви е правилен, ще получите фокуси и ще продължите да играете Who Was Who. В случай, че подходящият отговор е неточен, трябва да започнете още веднъж от самото начало.