Scooby Doo Downhill Dash 2


Scooby Doo Downhill Dash 2 е игра с възпиращ курс отгоре надолу, зависима от анимираната телевизионна аранжировка на Scooby-Doo. Играйте като самия Скуби-Ду и се плъзнете надолу през гористите области извън това, което мнозина биха сметнали за възможно събиране на различни неща по пътя.

Помогнете на Скуби Ду да стои далеч от привидението, като се шейни по планината. Съберете закуските на Скуби за допълнителни фокуси, докато избягвате всички препятствия по склона. Продължавайте да летите по склона, докато не загубите целия си живот. Съберете достатъчно закуски, за да стигнете потребителското си име до най-високата точка на листата с високи резултати.