Repair Your Transformers


След ожесточена и жестока битка с враговете, вашите трансформаторни коли са повредени. Елате и помогнете да почистите и поправите Optimus Prime, Iron Hide и Bumblebee и др. И след това им дайте нов външен вид.