Battle Battle


Най-енергичната схватка някога ще започне отново! В продължение на хилядолетия се случва BattleBattle. Тази година групата Braves има само един агент, Марин. Групата Renegades има 5 претенденти! Кой ще спечели?