Pony Cooking Rainbow Cake


Мирише прекрасно! Вкусно и привличащо погледа лакомство може да бъде директно около завоя, но само в случай, че използвате вашите умения за кулинарни специалисти, за да постигнете тази цялост. Помогнете на този кон да приготви торта и вземете потопа, спазвайки дадените указания за всяка прогресия настрана. Отидете в магазина, за да доставите частите за плановете и започнете готвенето и насладата от планирането на приятна сладка с вкусни тънкости.