Firefighter Pinball


Този път обектът е стъпалообразен метал, светлини и аларми - игра на Firefighter Pinball, открояваща две маси, и четири мисии, базирани на реакциите при пожар при извънредни ситуации. Също така, за да помогна на информацията за сигурността на пожара, съм включил някои адреси за поп-тест преди бала. Това е тема, която е от решаващо значение за мен и планирам да дам тази игра в скромна предпоставка на местни групи пожарникари по целия свят, за да могат те да добавят интуитивно вещество към своите сайтове и да призовават децата да разберат за благополучието на огъня, който продължава годината. По този начин мога да разбера какво знаят децата към момента и да подобря запитванията на дълги разстояния.