Crazy Pixel Warfare


В новата Crazy Pixel Warfare ще отидете в света на пикселите и ще се окажете в действителната фокусна точка на конфликта между двете държави. Трябва да изберете героя си и след това да вземете амуниции за своя воин в магазина за игри. От този момент нататък, като характеристика на екипажа, вие ще се окажете в определена зона. Трябва тайно да се движите предпазливо и предпазливо, като разглеждате, бутате напред. Когато се срещате с врага, започнете да стреляте по тях от оръжието си и да ги заличите. Ако е толкова важно, използвайте снаряди и експлозиви, за да унищожите огромни групи врагове.