Mahjong Impossible


Mahjong Impossible е изключително трудна версия на Mahjong с уникално разположение на камъните. Трябва да обмислите всеки ход, за да оптимизирате стратегията си, за да достигнете възможно най-високата оценка или в много редки случаи дори да премахнете всички камъни! Късмет!