Mahjong Impossible


Mahjong Impossible е възможно най-обезпокоителният вариант на Mahjong във всеки един момент. Практически е трудно да се елиминира всяка една от плочките от игровото поле. Пациентските играчи могат безспорно да го направят въпреки това! Към финала на играта се поставя абсолютен резултат. Бихте ли успели да достигнете до мистичния ръб на 100 камъка?