Extreme Hand Slap


Hand Slap game е увлекателна игра, която е почти позната и играна от всички, в действителност. Не трябва ли нещо да се говори за това, че имаш подобна енергия на телефона, таблета или компютъра си срещу спътника си? Преди всичко изберете модела на ръката и след това оставете битката да започне! Играта се играе както на конзолата с „W“ и „UP STRE KEY“, така и с контроли за контакт.