Jungle Dash Mania


Бягайте от огромната мечка в задънените гори. Подскачайте над препятствията, например капани, шейкове и пънове на дървета. Съберете катализатори, за да си осигурите и да си помогнете в тази безумна игра с лудост.