Day of the Meat: Castle


Вашето царство е нападнато от неясен противник и вашият дворец е последната крепост за защита! Поемете командването над защитните способности на дворците, за да отблъснете тези натрапници! Докато стрелците в двореца вършат всичко за вас, вие наистина искате да наблюдавате и контролирате вашите ограничени активи, за да пазите тези вътре! Събирайте скъпоценни камъни, за да придобиете нови страхотни преработки за двореца от брилянтни яйца, съдържащи пари, падащи от небето, до митична змия като огън, който излъчва! Пазете дома си от огромните наводнения от зверове, но изглеждайте страхотно, за да го направите.

В Day of the Meat: Castle вашето царство издържа на нападение от неясен противник, а вашият дворец е последната крепост на защита! Поемете командването на защитните способности на двореца, за да отблъснете тези нарушители!