Sunny Farm io


Sunny Farm io е безумна комбинация от дейности и култивиране, където карате консолидация, жънете култури и опустошавате различни части в затоплени онлайн битки. Бихте ли могли да издържите достатъчно дълго, за да натрупате повече пшеница от всеки друг човек на работника?

Колкото повече натрупвате, толкова повече ремаркета ще бъдат добавени към вашето превозно средство. Наличието на дълъг път не е само указател за вашия просперитет, но в допълнение инструмент за децимация: в случай, че можете да се разположите точно, вашите противници ще се сблъскат с едно от вашите ремаркета и веднага ще продължат . Независимо от това, това също означава, че и вие сте безсилни по подобен начин: опитайте се да се опитате да не се блъскате в страната на друго превозно средство или, по всяка вероятност, трябва да започнете отново.