SeasonLand


SeasonLand е примерна 2D пикселна игра на платформинг. Би било идеално, ако помогнете на Bunny Bot да завърши екскурзията си, като намери плана за излизане, но все пак бъдете предпазливи с тон отвратителни зверове и разрушителна примка, която ще седи здраво за вашата екскурзия.