Numbers


Numbers е игра с гатанки, в която изскачате блокове, които могат да се свързват един с друг. Получавате чисто платно, пълно с различни цифри, и трябва да ги координирате и да ги извадите! Ето какво трябва да направите, изберете две неразличими числа или две числа, които възлизат на 10. Можете да направите това със съседни блокове в посока нагоре, съседни блокове на равнинна равнина и в случай, че не може да има друго число между тях . По същия начин можете да поставите координати към края на една линия и към началото на друга линия, ако има вероятност общата сума да е 10 или от друга страна, ако приемете, че числата са неразличими. Освен това можете да координирате абсолютно първото и абсолютно последното число в загадката, в случай че спазват насоките. Ако приемем, че харесвате игри за съпоставяне или судоку, ще цените Числата.

Последователно числата се използват от хората за насърчаване на изобретателността и мисленето. Числата бяха тези, които се превърнаха в критичните компоненти на играта, инвестирайки енергия, в която можете също да източите тези характеристики. Нещо повече, играта добавя към удивително занимание за свободното време.