Tiny Fishing


Щракнете завърталката, за да зададете разстоянието си за проектиране. В този момент щракнете и плъзнете, за да плъзнете примката наляво и надясно и да хванете малко риба. В момента, в който вашата линия излезе на повърхността, вие ще спечелите пари за цялата риба, която имате! Прекарвайте го между проекти, за да препроектирате способностите си и да получите нови примки. СЪВЕТ: Продължавате да носите пари дори след като напуснете играта!

Продължавате да носите пари дори след като напуснете играта!

Щракнете и плъзнете, за да плъзнете примката наляво и надясно и да хванете малко риба.