Endless Spinning


Преминавайки през космоса, доблестният космически изследовател беше хванат. Моторът му се разпадна в ракетата и сега спира. Точно сега космическите скали започнаха да летят към ракетата. Понастоящем в Endless Spinning трябва да помогнете на космическия изследовател да издържи. Използвайки клавишите за управление, можете да завъртите ракетата около нейния хъб в пространството. Използвайте това, за да се съсредоточите върху космическите скали. След това започнете да прекратявате тези неща от пистолета си. Вашите черупки, попадащи в камъни, ще ги унищожат.

Движещата сила на ракетата, тръгнала на космическо пътуване, изгасна. Това е всичко, но не много време, за да го поправите. Към момента космическите скали летят към ракетата, като предприемат стъпки, за да унищожат напълно лодката. Хвърлият командир може да лети сред космически скали и да заснема обекти, но се нуждае от вашата помощ. Помогнете му да се адаптира към опасните обстоятелства в уеб базираната игра Endless Spinning.