Merge Ship


Ръководете собствена транспортна организация и отглеждайте постоянно своя док! Бъдете следния огромен лодка глава хончо! Изработете и закупете нови кораби, за да помогнете на вашата столица! Искате ли да имате огромна армада, плаваща в морето? Искате ли да работите с многобройни градски общности по света? В играта Merge Ships ще имате този шанс.