Draw Knife


Draw Knife е игра-загадка, за да начертаете начин за оръжията си да удрят всеки един от противниците, като същевременно се опитвате да събирате монети по пътя.

Начертайте начин в този момент да хвърлите острието си върху враговете си в тази забавна уеб базирана игра от BPTop. Привлечете начин да съберете цялото звезди и да извадите изцяло противниците на всяко ниво. Купувайте нови остриета и различни актуализации, докато се стремите да завършите каквито и да е разумни бройни нива.