Police Car Stunt Driver


Шофиране на отрядна кола, докато изпълнявате трикове и отскачате по наклоните над града и град с неравен терен, непосредствено близо до града. Правете обръщане и отскачане от най-забележителния наклон, за да направите запис. Това е безмилостно забавление с шофиране на превозни средства.

Станете шофьор на отборния автомобил и се състезавайте с автомобила си по пътя, който придобива, разрушава града. Получавате град, изпълнен с трикове и склонове, изпълнявате отскачания и изпълнявате най-забележителната награда за каскадьор във въздуха. Включете полицейската аларма, тъй като имате право да бъдете полицейски прихващач. Шофьорът на каскадьор за отбор на автомобили не е стандартна тестова система, тъй като ви е позволено да превишавате скоростта и да карате автомобила си като луд.

Тази система за изпитване за шофиране на превозно средство също така включва наклони и трикове в неравен терен, където можете да изчистите земята от колелата на автомобила.

Натрупайте същия брой NOS камери, колкото можете, за да отворите нови зареждащи превозни средства, които също включват 4x4 SUV разходки. Правете флипове, трикове и отскачайте от статута. Карайте повече KM, за да постигнете по-доработени превозни средства за шофиране. Поплавайте в неистовост.