Tangle Master 3D


Вижте тази бъркотия от жици! Вие избирате да ги съберете обратно. Ефективно отделете заплетените проводници. Опитайте се да не издърпвате два фитинга едновременно и не свързвайте две приставки едновременно. Какво ще правиш по въпроса?