Cake Break


Това е идеалната възможност за малко очарователно и безплатно забавление в Cake Break! Оставете малката торта да отскочи в правилната точка и да събира звезди. Кацнете до точката на болта.

Натиснете която и да е страна на тортата и тортата ще се премести в обратна посока. Съберете звезди и стигнете до завършването!