Bubble Shooter 1


Всъщност като другите примерни игри на стрелците с въздушен джоб, използвайте мишката, за да насочите стрелеца си от въздушния джоб и щракнете левия улов на мишката, за да изстреляте въздушен джоб. В случай, че ударите поне 2 въздушни джоба с подобен тон като този, който стреляте, те ще изскочат! Всички въздушни джобове, които не са, в този момент, свързани с покрива, ще паднат надолу. По същия начин, не забравяйте да използвате уникални мълниеносни въздушни джобове, за да пуснете едновременно огромни сборища от въздушни джобове. Вашата основна цел е да преминете през покрива на въздушния джоб, доколкото можете да увеличите резултата си, преди да останете без въздушни джобни изстрели. Какво ще кажете да се пукаме!