Big Game Hunting


Много младежи са влюбени в преследване на създания. Днес, в мача за Големия дивеч, ще отидете в различни части на света, за да преследвате същества там. Ще имате в ръцете си пушка с оптичен мерник. Ще заемете определена позиция и ще виси здраво за присъствието на съществото. Когато го забележите, насочете оръжието си към него и насочете през оптичния мерник. В момента, когато сте подготвени, трябва да изстреляте. Ако приемем, че зрението е точно, снарядът ще удари чудовището и ще получите награда.