Push It


Гатанките не са основни, независимо дали не можете да не мислите, че всичко е основно, тогава в този момент случайно това не е така. Всяко предприятие трябва да има улов, така че си мислите, разбийте главата си над отговора му. Играта Push It не е изключение за стандарта. Тестът е да се запълнят всички кръгли отвори с бели топчета. Щракнете върху квадрата се закрепва с цифри. Те означават количеството топки, които могат да изстрелят. Основната грижа е да се реши групирането на пресите за улов.