Pipe


Pipe е игра-загадка, в която трябва да промените ситуациите на редовете, за да извършите правилни движения от началните редове към контейнерите. В ръководството има несигурни ситуации и не всяка от тях е използваема. Забележете внимателно позициите, за да решите правилния начин, който трябва да бъде предприет. Спомнете си, че началните редове могат да бъдат подобрени, но кутиите с цели не могат. Колко бързо бихте могли да се обърнете към всяко ниво? Тествай се!