Pipe


Канал е гатанка, в която трябва да коригирате ситуациите на фуниите, за да направите правилни разливи от началните фунии към щайгите. В ръководството има несигурни ситуации и не всяка от тях е използваема. Гледайте позициите предпазливо, за да решите правилния път, който трябва да бъде предприет. Спомнете си, че началните фунии могат да бъдат модифицирани, но полетата за цел не могат. Колко бързо бихте могли да осветите всяко ниво? Тествай се! Трябва просто да завъртите тръбите, да ги свържете и да направите работещ тръбопровод.