Archer Warrior


Archer Warrior е изработена невероятна нова примерна игра на лъкове и стрели. Вземете пробив при превръщане във феноменален токсофилит. Ably използват силата на изстрела и приспособима точка за извършване на болта да смаже противника. Играта е имитирано оръжие на база физическа стрела по изключително разумен начин. Archer Warrior е планирана със сложна, свързваща и провокираща нива за играчите да победят, за да спечелят. Противник рамка и мениджър с множество нови и необичайни акценти. Воинът на стрелците е лесен мач за стрелба. Еластичният мъж се вози на понито и се изстрелва напред. Трябва да контролирате развитието на ляво и на дясно, да стреляте с врагове навън и около с лъкове и болтове и да завършите заданията, посочени на всяко ниво. Оценявайте стрелеца Войн!