Don't Spoil It


Don't Spoil It! е квадратен бюст, координиращ се с играта, където целта е да се унищожат блокове с координиране с цветове, за да се предотвратят тъмните петна. Пригответе се да преминете през часове в тази безкрайна ярка дейност и не позволявайте на петна да унищожат света.

Те са много токсични и в случай, че се разпръснат в нашата реалност, могат да причинят много неудобства. Впоследствие трябва да ги заличите. Разбрахте как да ги закарате в стаята. Трябва да потърсите неразличими животни и да ги щракнете с мишката. Тогава в този момент те ще се взривят и ще ви дадат фокуси. Така че вие ще заличите тези зверове.

Опитайте се да не позволявате на ужасните квадрати да разрушат вашите добри времена! Бързо съчетавайте подобни засенчени квадратчета, за да ги премахнете от играта. Направете точка, за да премахнете тъмните квадратчета, така че да не разрушат играта ви. Изключително забавна игра в стил разбивка за определени специални компоненти.