Popcorn Race 3D


Кочанът е срамежлив да изглежда гола в Popcorn Race 3D и моли да й помогнете да се натрупва с части за корене. признайте търсенето и помогнете на пъна да стане възхитителен. За да направите това, искате да събирате жълти зърна поотделно, заобикаляйки различни опасни пречки като консумирането на въглища, на които се запичат розовите кренвирши. Нажежените препятствия ще отрекат легендата за зърната и те трябва да бъдат спасени преди началото на крайната цел. толкова повече зърна ще бъдат окачени на човека, така че той всъщност ще иска да отиде по-далеч и да отбележи фокуси. докато напредвате до последното, зърната ще се затоплят и ще се подкосят, като по този начин опашката отново ще бъде оголена в Popcorn Race 3D.