Idle Mobs Farm


Idle Mobs Farm е неактивна игра с многобройни селекции от зверове като скелет, трол, орк и т.н. Купете зверовете и ги оставете следователно да направят малко пари за вас.

В играта Idle Mobs Farm вие ще възпроизвеждате различни видове тълпи в изключително изградено преработвателно предприятие. Върху тях ще поставите различни разследвания за отглеждане на нови видове животни и ще внесете пари за това. Пред вас на екрана ще видите бойното поле, на което ще видите необикновена стая. Ще имате на разположение конкретна мярка за пари в брой. В долната част на екрана ще се забелязва контролно табло, върху което ще се виждат бутоните. Те ще покажат имената на тълпите и цената за тяхното създаване. Трябва да докоснете един от бутоните и по този начин да изпратите няколко орди в стаята. Те ще се движат по него, докато ударят. Съответно те ще се сближат един с друг и ще получите друго животно. За създаването му ще ви бъдат дадени фокуси в играта Idle Mobs Farm.