Super Fowlst


Светът е затрупан от дяволи и има само едно пиле, което може да ги спре. Как? Като се смачка в тях с главата напред. Защо? Не знам.

Super Fowlst е игра за активност по отношение на избягване на бедствия, смачкване на зверове и грабване на плячка. Има разхвърляни етапи за победа, страхотни мениджъри за преодоляване и всякакви устройства и неща, с които да общувате. Разменете богатството си за страхотни сили като бомби с яйца и ракети, за да можете наистина да упражнявате власт над тези зли присъствия.

Super Fowlst е игра за активност, направена от Thomas K. Youthful. Светът е затрупан от дяволи, а ти си главното пиле, което може да ги спре... Как, питаш? Като се смачка в тях с главата напред, очевидно. Избягвайте бедствия, хрускащи зверове, грабвайте плячка, направете този процес отново! Има разбъркани процедурно създадени етапи за победа, колосални надзорници за преодоляване и всички начини на хитрости и неща, с които да се свържете. Позовахме ли се на 30 отключващи се знака?! Не забравяйте да обмените богатството си за страхотни сили като бомби с яйца и ракети, за да можете наистина да упражнявате власт над тези дяволи!