Bob the Robber 2


Боб Разбойникът трябва да защитава града! Този бандит е единственият, който може да спаси деня. В Bob The Robber 2 трябва да се промъкнете в сгради, да избягвате камери, да избирате брави, да сваляте охрана и да внимавате за зомбита.Има безброй мисии които трябва да се изпилнят градът се нуждае от неговата помощ,градът обграден от бандити и той е единствения човек който мое да спаси града помогнете на него в тази мисия.