Funny Eye Surgery


Люк и Лора са пренебрегнати от очите им, като гледат таблет през целия ден, седят пред телевизора в полумрака и никога не си почиват подходящо. Това причинява проблеми с очите и сега те трябва да отидат при очен специалист. Какво ще кажете да поправим очите на тези деца, за да виждат по-добре!