Angry Vegetable 2


В Angry Vegetable 2 основният тест е във вашите ръце! Зеленчуците са избрали да отплатят на хората, като ги унищожат и никой освен вас не може да ги подкрепи.

Насочете прашката с опит, за да застреляте ефективно всички хора. Можете също така да използвате няколко бомби, за да ги унищожите едновременно. Може спокойно да се каже, че сте подготвени? Така че прекарайте си страхотно сега с Angry Vegetable 2!

В момента можете да играете Angry Vegetable 2 Game безплатно и бързо. Забъркайте се с Games Just. Помогнете на зеленчуците да съборят хората, които трябва да ги изядат.