Drop It


Tetris е най-разпространената пъзел игра в света, която може да се играе от двамата младежи и възрастни. Днес трябва да извадим на бял свят една от разновидностите на Tetris, наречена Drop It. Квадратно бойно поле със специфичен размер вътре, изолирано в еквивалентен брой клетки, ще се покаже на екрана пред вас. В някои от тях ще видите обекти със специфична математическа форма. Използвайки контролните клавиши, можете да прехвърлите тези предмети през бойното поле към пътя, от който се нуждаете. Трябва да направите това, за да оформите един ред от тези статии, който ще запълни всяка една от клетките. След това в този момент тази линия ще изчезне от бойното поле и ще получите фокуси за това. Вашата задача е да съберете колкото се може повече от тях, както може разумно да се очаква в определеното време за завършване на нивото.