Street Racer Underground


Закупете новото си пътуване и го сутеньор, докато стане горещо!

Достигнете обаче толкова много определени места, колкото може разумно да се очаква в безкрайните

режим, бягайте от ченгета, които ви преследват, или се състезавайте

срещу различни шофьори в четири обезпокоителни случая.

Имате любимата си на ваша страна, за да ви помогне

вашите начинания!

Не забравяйте да се присъедините към нитрото си, колкото може разумно да се очаква

за вкусна награда за скорост!

Карайте бързо, преминете през определените места в безкрайния режим.

Разтегнете класацията си до ръба. Всяко определено място

вдига наградата ви!

Внимавайте, те трябва по-сериозно да стигнат до тях, без да се провалят!

Не забравяйте да заобиколите полицията!

Платете допълнителната такса за един от четирите вида състезания и

влезте в коридора на известността на шофирането!

Първоначалните три места получават награда, но само първото е

героят!