Wormax io


Това е интригуваща игра на змия, в която трябва да събирате клечки и да се държите далеч от различни червеи, или играта ще свърши. Можете да ускорите, за да останете далеч от различни червеи или да съберете повече петна. Внимавайте за своята жизненост и се опитвайте да играете по-дълго, колкото можете.