Clash of Aliens


Clash of Aliens е процедурна единица за предаване на игра, трябва да смажеш съперника, като изпратиш аутсайдерите. Изборът на правилната лодка в подходящ момент е жизненоважен за победа в битката. Късмет