Stickman Climb


Stickman Climb е Stickman платформа игра, създадена от No Pressure Studios. Вие носите отговорност за стикмен в контейнер с кирка в ръцете си и целта ви е да стигнете до банера към крайната цел на всяко ниво, като използвате регулиращите сили на вашите твърди ръце и мощна кирка! Пътят към триумфа е изчистен с разрушителни шипове, така че използвайте всяко определено място, за да запазите напредъка си. Използвайте законите на физическата наука за вашата потенциална полза и ще доминирате в тази игра с миг на око. Пристигнете на върха на забавлението с Stickman Climb.