Let's Catch


Let's Catch е прекалено пристрастяваща игра-загадка с минималистичен и елегантно планиран подход, който ви позволява да обмислите случая и да усъвършенствате ума си. Целта е да плъзнете n комбинирате подобни номерирани блокове. Тестът се увеличава стъпка по стъпка с огромни номерирани блокове. Ще оцените тази изумителна нова игра-загадка, като същевременно подобрите паметта, нивата на фиксиране и рефлексите си.