Coffin Dancer


Хората изпитват недостига на приятели и семейство по неочакван начин. Огромна маса хора живеят по света с различни общества, обичаи и обичаи, които също се идентифицират със стратегии за интерниране. Повечето от погребалните служби изразяват болка чрез плач или тъжна тишина, но има и обичаи, при които парадът за погребение се движи по пътищата с мелодии и се движи и това е обичайно. Ще отидете на такъв повод и ще помогнете на светиите, пренасящи последното място за почивка, да завършат работата си. Те се движат, движат се и вие трябва да ги напътствате, така че ментовите парчета да се събират навсякъде, но преди всичко - внимавайте за рая. Във всяка секунда може да падне мъртвец и той трябва да бъде хванат в последно място за почивка в „Coffin Dancer“.

В много общества смъртта е всичко друго, но не и мрачен ден, но истински повод, тъй като духът на индивида е освободен от тялото. Ще отидете на един от тези поводи в интернет играта Coffin Dancer. Ще помогнете на движещия се парад на панихидата да падне по пътя и да събере монети. Периодично мъртвите ще се спускат от небето и трябва да ги вземете с ковчег.