Ghost Wiper


Двама братя и сестри, които са отворили офис за разглеждане и търсене на озадачаващи поводи, се обадили един ден. Гласът в телефона обсъжда огромна къща, която е призрачна, има нужда тази къща да бъде почистена. Двете братя и сестри правят следи за потайния дом, като създават своите неща. Странните животни в къщата, капани и гатанки ще засилят дейността им. Трябва да им помогнете с почистването на двадесет пространство, за да завършат дейността си.