Sheep Party


Това е безплатна, лесна за използване аркадна игра с HD дизайн за 1 до 4 играчи. Всъщност: 4 играчи на подобен екран. Толкова е забавно!

В случай, че имате нужда да играете с придружителите си на подобна игра, едновременно, на подобна притурка, вие просто ще обожавате тази игра. Очевидно можете да играете сами срещу компютъра, но тази игра е значително по-забавна с истински играчи.

Вие сте овце. Изключително очарователна овца. Има още три очарователни овце като теб. Вълкът ... Всъщност има вълк, както във всяка история с овце ..., обръща носа си и трябва да отскочи или да го блокира. В случай, че тя го възпрепятства в идеалното време, тя ще тръгне по алтернативния път. В случай, че вземете подходящото време, то ще продължи към друга овца, което ще го блокира. В случай, че носът ви се свърже с вас ... го разхлабите.

Часовниковите механизми и кранчето вървят по-бързо последователно.

Изключително ясна игра, но все пак толкова пристрастяваща.