Chess Move


Chess Move е базиран на решетки платформер с шахматни фигури. Има само 24 нива в играта, но нивата са внимателно проучени и очарователни.

Всяка от фигурите се движи вярно, за да се образува, но въпреки това те се спускат след придвижването и не могат да се движат отново, докато не спрат да падат. Целта на всяко ниво е да хванете ограничаващия владетел, който е вял и никога не се движи, така че не се стресирайте да загубите фигури. Освен това играта има еднопосочни етапи, затворени входове, ключове, улови и различни компоненти.