Ragdoll Challenge


Ragdoll Challenge е забавна игра, подходяща за всички възрасти. Тази игра е подлога и не бива да се обръща внимание на нея. В тази игра трябва да извадите Ким от контейнера с парцала и да го поставите на пода. Да се забъркат няколко хубави времена.