Super Jump


Свръхчовекът продължи да преследва нискокачествените, но първо очакваше да работи върху подскачането на покривите. Предхождайки това, той обичаше да работи надолу по стълбите по пътищата. Освен това, когато те бяха напълно освободени от широк кръг хулигани, светецът трябваше да се премести на покривите. Освен това, оправданието беше, че някои хитрости отхвърлят допълнително избора да се движат по-нагоре и там да наранят жителите. Обаче светецът и тук няма да предложи почивка на мошениците и хулиганите и вие ще му помогнете с подскачането на конструкциите. Бъдете внимателни с птиците, сблъскването с тях може да бъде смъртоносно. Съберете сърца и карафи с лечебен еликсир в Super Jump.