Bill the Bowman


Екстравагантно е Робинхуд, главният токсофилит? В момента можете да репетирате способностите си за лъкове и стрели. Докоснете и насочете лъка си. Доставка за изстрелване на болта. Съсредоточете се върху биологичния продукт, а не върху индивида. Изпитайте несъмнено тестваща сцена, която ще оспори вашите насочващи способности. Колко високо бихте могли да вкарате? Акценти: - 2x комбо, когато ударите триумфален поток - Ударете 5 органични продукта направо, за да получите допълнителен болт - Забавен обект на средна възраст - Безкрайно текущо взаимодействие.