Tennis Hero


Tennis Hero е спортно събитие, създадено от b10b Games. Участвате в най-енергичния повод за тенис на века. Изберете своя герой и тръгнете на екскурзия, за да спечелите всички награди. Присъединете се към опозицията срещу тримата противници и се опитайте да вкарате същия брой фокуси, колкото можете. Бихте ли успели да спечелите златната украса?